Més igualtat als consistoris amb governs socialistes

Augment del nombre d’alcaldesses al Baix Llobregat, encapçalat per dones socialistes.