Comissió Executiva

La Comissió Executiva de l’Agrupació executa, en l’àmbit de l’Agrupació, les resolucions de l’Assemblea i aplica la línia política definida pels òrgans del Partit a nivell superior. La Comissió Executiva de l’Agrupació informarà de la gestió almenys un cop a l’any. El mandat de la Comissió Executiva de l’Agrupació està comprès entre Congrés i Congrés, exceptuant els casos en què rebi un vot de censura per la seva gestió o en què sigui revocada per l’Assemblea de l’Agrupació. El seu mandat s’acaba amb la convocatòria d’una Assemblea d’Agrupació que s’ha de reunir entre els 30 i els 45 dies posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació, per retre comptes de la seva gestió i elegir nova Comissió Executiva. Estarà integrada per un mínim de tres membres.

La Comissió Executiva, en definitiva, és l’òrgan de direcció del partit als seus respectius àmbits territorials. Si vols saber més de les seves funcions, pots consultar l’article 13 dels Estatuts del PSC.

Composició de la Comissió Executiva del PSC Gavà, elegida en Assemblea el passat 10 de febrer del 2012:

– Primera Secretaria: Raquel Sánchez (Alcaldessa).

– Secretaria d’Organització: Jordi Jiménez (Regidor).

– Secretaria de Comunicació: G. Badia (Regidora).

– Secretaria d’Educació: R. Espligares.

– Secretaria Ciutadania: L. Guitart.

– Secretaria Acció Social: M. Caballero.

– Secretaria Promoció Econòmica: J. Tort (Regidor).

– Secretaria Cultura: MC. Monteagudo.

– Secretaria Medi Ambient: D. Ugalde.

– Secretaria Formació: Laura Barrufet.

– Vocals: JM. Vara, L. Iglesias i C. Agustí. 

– Membre Nat JSC Gavà: E. Plaza (Regidor).