Actes d’executives

Les actes de les executives recullen les decisions i resolucions aprovades per la Comissió Executiva del PSC Gavà reunida en sessió ordinària o extraordinària. Generalment les actes responen a un ordre del dia de convocatòria previ a la Comissió Executiva.