Actes d’assemblees

Les actes de les assemblees recullen les decisions i resolucions aprovades per l’assemblea del PSC Gavà reunida en sessió ordinària o extraordinària. Generalment les actes responen a un ordre del dia de convocatòria previ a l’assemblea.