Més igualtat als consistoris amb governs socialistes

El passat 6 d’octubre, l’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat van presentar la segona part de l’informe sobre l’accés de les dones a la vida política de la comarca amb el títol “Les dones a les institucions locals 2015” (la primera part, “Les dones a les candidatures de les eleccions municipals 2015” fou publicat el juliol d’aquest any).

L’informe remarca l’augment del nombre d’alcaldesses al Baix Llobregat, encapçalat per dones socialistes: de les 10 alcaldesses del Baix Llobregat en aquest mandat, 4 són del PSC, i som la formació política amb una major representació de dones a les regidories, un 46,8% (front un 41,5% de la segona força). Tot i haver augmentat el percentatge d’alcaldesses la seva proporció dins de la comarca no supera el 33%, lluny de la igualtat que una societat moderna hauria de tenir.

alcaldes_alcaldesses_0

L’existència d’una regidoria pròpia en matèria de polítiques d’igualtat afecta al discurs i a les accions desenvolupades al propi municipi en aquesta matèria; de fet, evidencia que s’ha introduït a l’agenda política municipal la necessitat de realitzar polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per al mandat 2015­2019, dels 30 municipis del Baix Llobregat, 26 disposen de regidoria específica de polítiques d’igualtat de gènere (a Gavà la regidoria d’igualtat està encapçala per Gemma Badia). Respecte al mandat anterior, augmenta en 3 els municipis que disposen d’aquesta regidoria.

Altrament, aquest informe, encara que mostra la major presència de dones al capdavant de governs municipals, evidencia que queda molt treball a fer a la nostra societat per garantir que les dones tenen un accés i una participació igualitària en la vida política i en les administracions locals. Els homes i les dones socialistes no ens aturarem i continuarem lluitant per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.